Vertrouwen Teamcoach Mieke van der Kroon

Vertrouwen vergroten door conflicten

Vertrouwen op de werkvloer is als lucht. Als het er is, dan merk je het niet op. Als het vervuild is of ontbreekt, merk je het meteen. Het ontbreken van vertrouwen binnen teams heeft groot effect op het welbevinden en het teamfunctioneren. Het aangaan van confrontaties en conflicten vergroot het onderlinge vertrouwen in het team. Dit lijkt een paradox, hoe kan dat?

Patrick Lencioni (2002) spreekt van vijf frustraties van teams. Aandacht geven aan deze frustraties kunnen de weg naar betere resultaten zijn. Je kunt de top vijf ook omdraaien naar de vijf grootste succesfactoren voor teams naar betere resultaten. In de afbeelding staat weergegeven hoe de factoren samenhangen.

Vertrouwen Teamcoach Mieke van der Kroon
5 frustraties van teamwork, Picture It! @Sandra Stroeve

Hoe ziet vertrouwen eruit?

Wat zie je als er vertrouwen is in je team? Het gaat om je veilig voelen, integriteit, verwachtingen waarmaken, elkaar serieus nemen, er mogen fouten worden gemaakt. Je ziet mensen vooral doen wat ze zeggen, ze zijn consistent, open en eerlijk. Ze zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en ze zijn integer.

Eerste stap= confrontaties aangaan!

Maar als dat er niet is, waar begin je dan mee? Communicatie, en met name; de confrontaties en conflicten! Als er geen discussies worden aangegaan, is er geen uitwisseling, is er geen openheid en raak je nog verder van visie, doelmatigheid en resultaten. Het durven aangaan van conflicten is de tweede succesfactor van de piramide en is sterk verweven met het elkaar durven vertrouwen. Wrijving en gedoe opzoeken om het vertrouwen te vergroten, het lijkt zo paradox. Toch is het nodig dat je zonder angst voor negatieve consequenties de discussies durft aan te gaan. Ruimte maken in de teamgesprekken voor tegengeluiden. Confrontaties gaan zien als kans om samen verder te groeien.

Vertrouwen als gevolg van conflicten

Vertrouwen en veilig voelen is geen voorwaarde om een lastig gesprek met elkaar te kunnen voeren. Het is een gevolg ervan. Het is in eerste instantie zeer spannend en onprettig is om samen de confrontaties aan te gaan. Dat betekent dat deze gesprekken niet gericht mogen zijn op verwijten en slachtoffers aanwijzen. Datgene wat onderin je ijsberg leeft, maar niet wordt uitgesproken, wordt nu mogelijk wel gezegd. Zeg wat je te zeggen hebt en wees bereid om naar alles te luisteren. Ook als het botst met je eigen opvattingen, normen en waarden. Het levert inzichten over jezelf, de ander en hoe jullie als team functioneren.

Resultaten als er vertrouwen is

Bij het voeren van gesprekken waarin actief het andere geluid wordt gezocht, worden onderlinge verschillen duidelijker. Ze worden met elkaar verbonden, worden gewaardeerd. Er ontstaat weer verbinding en betrokkenheid. Bovendien komt er meer duidelijkheid over doelen, taken, rollen en verantwoordelijkheden. Er ontstaat weer een bespreekcultuur, waarna een afspreek- en aanspreekcultuur kan volgen. Je ziet meer inzet, commitment, meer snelheid en bovenal meer welbevinden, werkplezier en resultaat.

Ik help je graag met meer vertrouwen in teams!

Bronnen:
Patrick Lencioni: “De vijf frustraties van teamwork” (2002).
Jitske Kramer: “Deep Democracy-De wijsheid van de minderheid” (2014)
Afbeelding: @Picture It! Sandra Stroeve

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *