Wat is systeemgericht werken? #1

Waarin ik je wil meenemen, is het systeemgericht werken. Voor mij de manier naar groepen en teams kijken dat je andere keuzes maakt om meer resultaat, werkplezier en rendement uit de samenwerking te halen.

Blogserie

Ik maak serie blogs waarin ik vertel over mijn zienswijze op teamontwikkeling. Ik geloof er heilig in dat veel teams prima in staat zijn hun eigen issues op te lossen, mits zij daarin worden ondersteund in de teamontwikkeling. In mijn ogen is leidinggeven echt een ambacht. Een vakmanschap wat je leert met vallen en opstaan en sterk afhankelijk is van de mate waarin leidinggevenden ook in de spiegel durven te kijken. Want het start bij de leidinggevenden. Dragen zij bij aan de teamontwikkeling? Faciliteren en ondersteunen zij het groepsproces?

Ik ontmoet veel teamleiders, directeuren, schoolleiders, managers en/of leidinggevenden die hard werken om alle teamleden in hun kracht te zetten. Toch spreken ze ook allemaal over energielekken die allemaal te linken zijn aan groepsdynamiek. Kartrekken, oplossen, sussen, bemiddelen, afspraken maken zijn veel woorden die ik voorbij hoor komen. Energie wat op een andere manier geleid kan worden

Een groep = energie!

Zodra je in een groep stapt, zie je een groep mensen die met elkaar een bundel energie in zich meedragen. Al die mensen samen, zijn een taaksysteem. Als de mensen bij elkaar zijn om met de samenwerking resultaten te realiseren, moet deze energie dus daarop gericht worden. Daarvoor heb je alle leden nodig.

Wie hoort bij het team?

Het begint dus al met te realiseren waar je team (het gehele systeem) begint en eindigt. Wie hoort erbij en wie niet? Wat is het doel van het samen zijn op dat moment? De realiteit van de werkdag is dat het wisselt: soms heb je directieoverleg, soms een projectgroep, waarna je verderop op de dag weer samen bent met een ketenpartner of met iemand van een andere afdeling.

Wat is je rol?

Wat is precies jouw rol en jouw taak? Waarin draag je bij en waarin niet? Wat is de afhankelijkheid van elkaar om een bepaald doel te bereiken? Dat bepaalt of de leden samen naar hetzelfde doel bewegen. Soms zijn daar verschillende functionele rollen in: de leidinggevende positie is er al één. De collega die op jouw afdeling of team werkt, is een andere rol. Maar er kunnen er meer zijn. Elke functionele rol heeft zijn unieke bijdrage aan het doel.

Hoe groot is je team?

Het heeft wel zijn grenzen: tot 8 personen kunnen teams heel snel effectief en wendbaar zijn. Boven de 12 is bewezen dat dit al zwaar onder druk komt te staan. Hoe groter het team, hoe groter de kans op ineffectieve gedragingen. Samenwerken vergt rekenvermogen. Je moet bijvoorbeeld onthouden wie welke rol op zich heeft met welke inhoudelijke taken. Het vergt dus “hardware” in je brein.

Mijn aanpak

Vanuit systeemdenken kun je eveneens met elkaar beredeneren dat systemen elkaar beïnvloeden. Dat betekent dat jouw taaksysteem onderdeel is van een ander geheel.

Ik heb de focus op het optimaliseren van de samenwerking binnen 1 taaksysteem: een groep mensen die een gemeenschappelijk doel hebben en door onderlinge relaties samenhang, complexiteit en ordening vertonen. Met als belangrijkste kenmerk: ze hebben een gezamenlijke taak die hen verbindt. Een noodzaak tot samenwerken. Daar moet de energie naartoe.

Waarmee ik je meeneem naar die taak: wat is het doel van de samenwerking? Ik vertel je meer in “de invloed van de bovenstroom”.

Alle informatie is terug te vinden Y. Agazarian- “Human Living Systems” en in J. de Jong- “Competente mensen, competente teams”. Mijn eerder opgedane kennis in Transactionele Analyse, NLP, organisatiepsychologie en Deep Democracy zijn eigenlijk allemaal samenhangend daaraan gelinkt. De meeste succesvolle en duurzame teamtransformaties heb ik toegepast vanuit het systeemgericht werken aan teamontwikkeling.