Werken met Deep Democracy

Deep Democracy is een denk- en werkwijze die ik veel ben gaan toepassen om processen in teams te laten stroomlijnen. Wat maakt dat het zo effectief blijkt te zijn?

Wat is Deep Democracy?

Deep Democracy is een taal en een visie op samenwerken door bedenker Myrna Lewis. Het uitgangspunt is dat de wijsheid in de groep aanwezig is, maar nog niet benut wordt. Democratie is niet langer doen wat de meerderheid wil, maar beslissingen laten beïnvloeden door de wijsheid van de minderheid die ‘diep’ verborgen zit. Oftewel; de weerstand, de NEE, bewust opzoeken en belichten. Als je dat niet doet, dan verdwijnt het naar de onderstroom.

Signalen uit de onderstroom:

  • Er ligt na een lange discussie eindelijk een besluit en ineens wordt er een totaal nieuwe invalshoek opgenoemd. Een zucht van ergernis gaat door de groep. Daar gaan we weer.
  • Genomen besluiten worden door sommige collega’s gewoon niet uitgevoerd.
  • Je hoort collega’s klagen; “er wordt gevraagd mee te denken maar er wordt toch niets mee gedaan”.
  • Het zijn altijd dezelfde mensen die hun mond open doen.
  • Collega’s komen terug op gemaakte afspraken
  • Overleggen lopen uit in discussies en energielekken.

En daar zit de effectiviteit van Deep democracy in; niet oeverloos discussiëren om tot consensus of een compromis te komen, maar wel in een vroeg stadium alle opvattingen aandacht en waardering geven. Deze schijnbare tegenstellingen worden met elkaar verbonden in het uiteindelijk besluit. Ze zijn uitgesproken en gehoord, een fundamenteel behoefte van elke professional; erbij horen, gehoord worden en invloed hebben. Vanuit autonomie zelf keuzes kunnen maken. Maar ja, iedereen is verschillend.

Iedereen weet dat meerdere standpunten bestaan, maar het daadwerkelijk naar elkaar luisteren en al die perspectieven meenemen in een besluit blijkt toch lastiger dan verwacht. Het resultaat is wandelgangen praat, geklaag achteraf, wij-zij denken, grapjes of men voert het genomen besluit niet uit. Men heeft dus bepaalde meningen en gevoelens die niet gehoord zijn en uiten het in ‘sabotage’ gedrag. Dit gedrag vertraagt de effectiviteit van besluiten en beïnvloeden ook de samenwerking en resultaten.

De uitdaging voor het team

Als je merkt dat je de bovenstaande voorbeelden herkent binnen je huidige team is het zeker aan te raden je te verdiepen in Deep Democracy. Het heeft immers effect op het welbevinden van werknemers maar ook op het halen van doelstellingen van de organisatie. Overleggen en besluiten nemen is een essentieel onderdeel van het samenwerken bij effectieve teams.

De uitdaging ligt in dat wat niet gezegd kan worden, bespreekbaar te maken. Met de methode van Deep Democracy kan dat. Met verandering in de structuur en het toepassen van actieve gespreksvoering wordt ‘het andere geluid’ opgezocht en leidt tot een besluit dat door iedereen gedragen wordt. Zeg wat je te zeggen hebt en durf met open hart te luisteren naar iets wat loodrecht op je eigen overtuigingen staat. Dat is een uitdaging die eerst even een drempel is, maar mijn ervaring is dat teams dit prima kunnen!

Heb jij een situaties vanuit jouw praktijk waarin ik aan de hand van Deep Democracy kan helpen de overleg- en besluitvorming op het goede spoor te brengen? Neem contact met me op!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *