Cultuurverandering

Samen beweging creëren!

Sorry, deze pagina is onder constructie.

Mijn kennis en ervaringen maakt dat ik zeer veel kennis heb van organisatieculturen en gedragsverandering. Bijvoorbeeld mijn Master Management Culture & Change, gericht op organisatiepsychologie en mijn opleidingen in de specialistische richting van groepsdynamiek zoals Systeemdenken (SIM/ SCT) en Deep Democracy. Deze mix maakt dat ik heel goed snap wat mensen beweegt om mee te kunnen in veranderingen en wat je als organisatie kan doen om dat te beïnvloeden en bij te sturen. 

Wil je meer weten over jullie cultuur in de organisatie, inzichten verkrijgen en meer te weten komen hoe je drijfveren en talenten echt tot hun recht kan laten komen?

Hoe krijg ik ze mee?” vraagstukken of een fusie van teams realiseren?

Ambitie om met jouw team een effectieve leercultuur vorm te geven, een professionele cultuur neer te zetten of een High Performance Team te realiseren?

Neem contact met me op!

Cultuurverandering

Samen beweging creëren!

Sorry, deze pagina is onder constructie.

Mijn kennis en ervaringen maakt dat ik zeer veel kennis heb van organisatieculturen en gedragsverandering. Bijvoorbeeld mijn Master Management Culture & Change, gericht op organisatiepsychologie en mijn opleidingen in de specialistische richting van groepsdynamiek zoals Systeemdenken (SIM/ SCT) en Deep Democracy. Deze mix maakt dat ik heel goed snap wat mensen beweegt om mee te kunnen in veranderingen en wat je als organisatie kan doen om dat te beïnvloeden en bij te sturen. 

Wil je meer weten over jullie cultuur in de organisatie, inzichten verkrijgen en meer te weten komen hoe je drijfveren en talenten echt tot hun recht kan laten komen?

Hoe krijg ik ze mee?” vraagstukken of een fusie van teams realiseren?

Neem contact met me op!

Samen beweging creëren!

Voor gehele organisaties: Leiders en hun teams, projectteam, MT of DT teams met hun directeur, sectieteams; Teams met de ambitie en verlangen om meer rendement en werkplezier in de samenwerking te brengen.

Inhoud:

Resultaat:

Hieronder staat globaal het traject weergegeven:

Intake

In het eerste gesprek wil ik heel veel over jullie weten en vertel ik hoe ik werk. We leggen onze wederzijdse verwachtingen naast elkaar. Hebben we een klik? Dan kijken we wat er (extra) nodig is voor de kick-off.

Kick-off

Bij de kick-off sessie worden de doelen en de bereidheid om te werken aan de teamontwikkeling duidelijk. Ook spreekt het team daarna uit of ze gaan voor de GO!

teamsessies

Afhankelijk van de doelen, het proces, de grootte van de groep en andere wensen maak ik een op maat gemaakt traject van ongeveer 6 sessies.

borging

De laatste sessie is er een evaluatie naar de effecten van het teamtraject en wat het team in zijn geheel gaat doen om de ontwikkeling duurzaam te versterken.

Duurzame resultaten

Logo Mieke van der Kroon Training en Coaching

Sneller resultaten en slagvaardigheid

Doordat het traject maatwerk levert, kan het team effectiever communiceren en inclusieve besluitvorming toepassen, is er draagvlak, worden afspraken nagekomen en het werk effectiever uitgevoerd.

Logo Mieke van der Kroon Training en Coaching

Minder gedoe, meer werkplezier

Teamleden leren functioneel om te gaan met emoties en spreken zich uit. Conflicten en onderliggende spanningen verdwijnen en er is rust en werkplezier.

Logo Mieke van der Kroon Training en Coaching

Eigenaarschap wordt groter

Teams nemen meer eigenaarschap en verantwoording op taakdoelstellingen, en het creëren van de randvoorwaarden daarvan.

Logo Mieke van der Kroon Training en Coaching

Onderstroom wordt bespreekbaar

Teamleden gaan zich uiten over gedachtes en gevoelens waarmee ze niet meer verdwijnen in de onderstroom en de weerstand.

Logo Mieke van der Kroon Training en Coaching

Exploreren met nieuw gedrag

Vastgeroeste patronen en gewoontes worden zichtbaar, men krijgt inzicht in de ineffectieve effecten en gaan exploreren met nieuw gedrag.

Logo Mieke van der Kroon Training en Coaching

Ziekteverzuim neemt af

Men krijgt begrip voor elkaars standpunten en verschillen en leert dat niet alles persoonlijk genomen moet worden. Het welbevinden en werkplezier neemt toe, het ziekteverzuim neemt af. 

Logo Mieke van der Kroon Training en Coaching

Veranderingen die lukken!

Door de verbeterde communicatie kunnen verbanden binnen vraagstukken eindelijk worden besproken en komt het échte vraagstuk boven tafel. De weerstand wordt minder en gaat de werkenergie in het veranderproces versnellen!

Logo Mieke van der Kroon Training en Coaching

Maatwerk verhoogt de motivatie

Doordat de teamsessies op de huidige situatie is toegepast, heeft het direct effect op het functioneren van het team. Het snelle resultaat geeft veel motivatie om door te gaan en kan tegelijkertijd inhoudelijk het werk gewoon doorgaan.