coach voor leiders

vergroot jouw vaardigheden

Ik werk graag met gedreven, enthousiaste (beginnende) schoolleiders en teamleiders!

Sandra
“Geen paniek, het is maar chaos.” Dit typeert Mieke; luisterend, spiegelend en met speelse humor waardoor ik op een prettige manier meer inzicht kreeg in mijn eigen gedrag en het effect op mijn team.
Mischa
Mieke is een zeer mensgerichte coach, met een scherp oog voor ontwikkelkansen en weet verbeterprocessen goed in de steigers te zetten. Ze weet organisaties snel te analyseren en de juiste spelers in hun kracht te zetten. Haar sterk ontwikkelde coachende vaardigheden komen hier goed van pas. Het samenwerken met Mieke verloopt organisch en er is volop afstemming.
Caroline
Ik heb Mieke leren kennen als een doortastende leider die in staat is vlot te analyseren waar de meeste winst is te behalen met de minste inspanning. Zij inspireert de mensen en geeft hen vertrouwen. Ik heb in de korte tijd dat ik met haar meeloop, veel van haar mogen leren en waar nodig op haar expertise en ervaring mogen leunen.
Previous
Next

Energielekken van leidinggevenden

Als manager of leidinggevende kan je te maken hebben energielekken in je teamdynamiek;

 • veel discussie tijdens overlegmomenten, terugkomen op gemaakte afspraken
 • veel wandelgangen gepraat en geroddel,
 • constructief afstemmen mislukt,
 • weerstand bij nieuw beleid,
 • ze klagen bij jou over collega’s,
 • jij wordt zelf uitgedaagd, het voelt alsof het team ‘tegen’ je is,
 • afwachtende houding, 
 • ja zeggen en nee doen,
 • deadlines worden niet gehaald,
 • men voelt zich niet prettig en veilig in het team,
 • het ontbreekt aan onderling vertrouwen.

Wat doe je dan? Het kijken naar de onderlinge samenhang kan je dan verder helpen. Hoe kan jij dat beïnvloeden?

Wat doet een leiderschapscoach?

Als leiderschapscoach richt ik mij niet alleen op jouw persoonlijk leiderschap, maar zeker ook op je professionele leiderschap. Het één staat immers niet los van de ander. Wat heb jij nodig? Welke deuren blijven nu gesloten die je open wil hebben?
Vier dimensies komen aan bod: jij als persoon, jouw rol, jouw context en het systeem of de organisatie waarin jij werkt. Vanuit jouw kwaliteiten werken we via jouw ontwikkelvraag richting oplossingen naar een goed functionerend team en een goed functionerende organisatie. 
Ik ben tevreden wanneer jij en je team met plezier naar je werk gaan en weer met elkaar kunnen leren, groeien en resultaten halen! 

Aanbod van leiderschapscoaching

Net als bij persoonlijke coaching gaat het bij leiderschaps-coaching om jouw leervraag en is het coachtraject altijd maatwerk. Voor de beeldvorming een aantal ideeën; 

 • Authentiek leiderschap
 • Waar stuur je op?
 • Omgaan met weerstand
 • Gevoel van veiligheid creëren
 • Stip op de horizon: focus en verbinding aan doelen
 • Meetlat in teams aanbrengen
 • Conflicten bespreekbaar maken
 • Tools voor besluitvorming aanleren
 • Bouwen aan commitment en samenwerken
 • Motivatie mechanismen snappen en toepassen in aansturing
 • Kwaliteiten zien en diversiteit benutten in beleid
 • Eigen drijfveren, waarden, script, kwaliteiten en valkuilen
 • Inspraak en meepraten faciliteren
 • Verandermanagement aansturen
 • Ethische zaken vanuit andere perspectieven en deugden bekijken

Meer weten? Bel of mail mij voor een afspraak. Dit oriënterende gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Wij kunnen dan beiden inschatten of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Als dat positief is, dan plannen we een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt je doel en coachvraag verder uitgediept. 

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!

Op al mijn activiteiten is de Ethische Code van EMCC coaching en het bijbehorende klachtenreglement van toepassing. 

Wil jij weer met plezier leidinggeven aan je team en werken in een flow?