Management Development

Leidinggeven is een vak apart!

Wil jij weer met plezier leidinggeven aan je team en werken in een flow? 

Het leidinggeven aan een team is een cruciale factor binnen het ontwikkelen van teamvaardigheden. Het vergt de benodigde kennis over teamontwikkeling en vaardigheden om sluimerende onderstromen bespreekbaar te maken. Maar ook weten wat de natuurlijke reacties zijn van een mens op veranderingen en snappen hoe onze neo-cortex brein werkt. Want deze laatste twee zorgen juist voor die onderstromen en belemmeringen in samenwerking.

Ik werk met systeemdenken bij leiders, met teams en MT’s. Al te vaak merk ik dat we gedrag van een ander persoonlijk maken of het ons persoonlijk aantrekken. Echter vergeten we de grote invloed van de context waarmede ons gedrag bepaald is. Je hebt namelijk je eigen rugzak aan ervaringen, kennis, talenten en perspectieven waardoor jij reageert op de context. En zo doet iedereen dat.

Bovendien geef je leiding aan een team. Een team kan je zien als een levend wezen die in zijn geheel over andere vaardigheden en competenties moet beschikken wil het effectief kunnen samenwerken en doelen behalen.

Jij hebt met je leidinggevende functie heel veel invloed op die EFFECTIVITEIT en RENDEMENT van SAMENWERKEN, het halen van DOELEN en samen PLEZIER hebben in het werk.

Wij gaan samen aan het werk met jouw leiderschap, jouw rol, jouw team en jouw context. Er is geen goed of fout, enkel “passend” of “niet passend”. Je kan het niet fout doen bij me. Dat wil ik je allereerst meegeven.

Ik ga je laten inzien en helpen met:

Mijn totaal aanpak richt zich op het geheel, hoe logisch! Dat is immers waartoe ik leiders uitdaag: ga sturen op het geheel, ga systeemgericht werken aan teamontwikkeling. Luister anders een aantal podcasts, dan begrijp je het beter!

Tegenwoordig begeleid ik niet meer 1:1, op individueel niveau. Coaching van het sturend kader hoort nu in mijn totaal-aanpak. Voor mij is het nu voorwaardelijk aan het slagen van het traject. Net als tijd: het traject zal van iedereen vragen een aantal trainingen aanwezig te zijn. 

Bij het groeien van jouw team tijdens een traject zal jouw hulpvraag en sturingsmogelijkheden ook veranderen: jij (en je MT/DT) groeit mee. En ik leer jou wat je kan doen als je team een tijdelijke terugval gaat hebben in de teamontwikkeling.

Want dat is NORMAAL. Bij crisis, veranderingen in de bezetting of veranderingen in de structuur cq procedures zal er altijd weer even oud- en belemmerd- gedrag plaatsvinden. Zo kunnen jullie samen jaren vooruit. 

Omdat dit traject commitment van je vraagt, starten we altijd met een intake om te kijken of dit traject aansluit bij de hulpvraag die jullie gezamenlijk hebben.

Ik ontmoet je graag!

Aanbod in de modules:

Voor de beeldvorming onderwerpen die aan bod komen; 

Dit doen we in 6 modules, elke module heeft een persoonlijk gesprek waarin ook tijd aan bod komt voor persoonlijke inbreng. Ik ben bezig om hierin een online werkomgeving te bouwen met ondersteunende films en uitleg. Dat is nog in ontwikkeling, maar wellicht laat ik je al wel kennismaken met een deel van dat programma!

Meer weten? Bel of mail mij voor een afspraak. Dit oriënterende gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Wij kunnen dan beiden inschatten of we wat voor elkaar kunnen betekenen. 

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!

Mieke weet vanaf het eerste contact de verbinding te leggen. Zij is authentiek en bereikt mensen met warmte en humor. Ze is altijd zichzelf en wars van opsmuk. Haar scherpe analyses koppelt ze aan haar enorme kennis en weet daarmee de onderstroom snel onder woorden te brengen. Mensen voelen zich gezien, gehoord, begrepen en geïnspireerd. Mieke weet het team vertrouwen in zichzelf te geven, eigenaarschap te ontwikkelen in een veilig klimaat.

Saskia Zoeten,
teamlid

Mieke is toegankelijk en nuchter, communiceert helder en transparant. Ze is heel goed in staat teamculturen te analyseren en dat systeem te bespreken met alle betrokkenen. Ze geeft vertrouwen terug in teams, is menselijk en kan dat met warme en met zakelijke verantwoordelijkheid combineren.

Annemarie Trouw,
bestuurder

Mieke heeft in het MT lucht gegeven aan wat frustreert en we kunnen er nu zelf woorden aan geven zonder het persoonlijk te maken. Onze overleggen binnen het MT zijn functioneler, de gesprekken zijn doelmatig en we spreken ons meer uit. Ook mijn individuele begeleiding van Mieke was zeer prettig en bracht mij inzicht en ik kreeg handvatten waar ik direct mee aan de slag kon.

Bianca Steman,
directeur