teamtraject op maat Mieke van der Kroon

Wie ben ik? & opleidingen

Over Mieke

Heel vroeg in mijn loopbaan begon ik als leidinggevende van een schoolteam dat zo sterk met elkaar verbonden was dat we met elkaar alles aankonden. Je merkte het elke dag; de lol, de energie en het oplossingsgerichte karakter vanuit een visie en een doel. Ik besefte destijds nog niet hoe uniek dit was.

Op andere scholen kreeg ik te maken met teams met trauma en in crisis. Ik merkte dat mijn manier van leidinggeven ook veranderde en het team andere capaciteiten van mij vroeg. Het deed ook wat met mij. Ik ging letterlijk meetrillen met die frustraties en energieverliezen. Het maakte mij minder effectief als leidinggevende.

Daar wilde ik meer over weten!

Wat maakt dat het ene team moeiteloos veranderingen omarmt, samen de schouders eronder zet en wat maakt dat andere teams volledig opbranden en sluimerende conflicten blijven houden? Wat vraagt dat van leidinggevenden?

Ik ontdekte mijn werkelijke passie en drive; teams!

Groepsdynamisch proceswerk, systeemdenken, verandervermogen en organisatiepsychologie. Deze combinatie van kennis en ervaring maakt dat ik leidinggevenden en teams verder kan helpen in hun next level van samenwerken.

Mijn kracht is brengen in teams

Ik geloof dat elk team de potentie heeft sterk en soepel te zijn. Ik geloof ook dat elke teamleider met zijn team kwaliteit kan leveren als ze maar met elkaar bouwen aan de onderlinge verbinding en goede gesprekken.

Op die manier kunnen unieke kwaliteiten gebruikt worden en voelen ze meer commitment, werkplezier, zijn ze effectiever en behalen ze als team betere resultaten. Het team wordt ‘inclusiever’; een plek waar ruimte is voor verschillen en waar mensen leren het verschil niet persoonlijk maar functioneel te maken. 

Mijn fascinatie voor processen in teams ben ik verder gaan onderzoeken in verschillende opleidingen waarin het functioneren van individuen en groepen centraal staan. De wetenschappelijke inzichten vanuit verandermanagement en organisatiepsychologie (Master MCC) maakt dat ik weet hoe persoonlijke motivatie mechanismen werken en wat je in structuren en processen helder moet hebben in de voorwaardelijke sfeer. Het systemisch kijken naar deze samenhang helpt mij als adviseur, coach, interim en trainer omdat het helder maakt hoe zaken c.q. problemen elkaar in stand houden. Ook heb ik helder voor ogen welke interventies op persoonlijk, team en organisatieniveau mogelijk zijn.

opleidingen

verandermanagement & organisatie psychologie

specialiteiten

groepsdynamisch proceswerk

Het laatste jaar specialiseer ik mij in het groepsdynamisch proceswerk volgens het gedachtengoed van de Theory of Human Living Systems met Yvonne Agazarian als grondlegger. Ook hierin wordt een groep als geheel gezien. In deze opleiding leer ik te doorgronden (door het zelf te voelen en mee te maken) hoe het gedrag van de groep jezelf als individu beïnvloedt. Tegelijkertijd leer ik hoe je zo kan interveniëren dat het past bij de fase van ontwikkeling en de samenwerking met sprongen vooruit gaat. In 2024 rond ik de opleiding rond de SIM (System Intervention Method) aanpak af en ben ik ST!R geregistreerd.

In alle jaren als leidinggevende heb ik veel opleidingen gehad in de Transactionele Analyse en in basisprincipes van de NLP. Het helpt om communicatiepatronen te verhelderen en je instinctieve gedragspatronen en gewoontes te analyseren. In teams helpt het een gezamenlijke taal aan te leren om samen te kunnen evalueren en tot meer begrip te komen.

specialiteiten

transactionele analyse

specialiteiten

deep democracy

Daarnaast raakte ik enkele jaren geleden geïnspireerd door het gedachtengoed van Deep Democracy van Myrna Lewis. Deze antropologische kijk op groepen en culturen verrijkte mijn inzichten op het duiden van invloed, gewoontes, relaties en het omgaan met problemen. Het sluit haarfijn aan op mijn visie op teams; de wijsheid voor oplossingen en besluiten is in de groep aanwezig, al dan niet diep. Mijn innerlijke waarde en kijk op teams is dat elke groep in staat is zijn eigen issues op te lossen, mits men met elkaar in verbinding is.