Disclaimer

Algemeen

Mieke van der Kroon Training en Coaching, (Kamer van Koophandel 68329288), hierna te noemen Miekevanderkroon.nl, verleent hierbij toegang tot www.miekevanderkroon.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door miekevanderkroon.nl en derden zijn aangeleverd. Miekevanderkroon.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Mieke van der Kroon Training en Coaching.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van miekevanderkroon.nl. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij miekevanderkroon.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze  materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van miekevanderkroon.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.