Mijn kracht is licht, lucht & ruimte
brengen in teams

Heel vroeg in mijn loopbaan begon ik in de rol van leidinggevende met schoolteam dat zo sterk met elkaar verbonden was dat we met elkaar alles aankonden. Je merkte het elke dag; de lol, de energie en het oplossingsgerichte karakter vanuit een visie en een doel. Ik besefte destijds nog niet hoe uniek dit was.

Op andere scholen kreeg ik te maken met teams met trauma en in crisis. Ik merkte dat mijn manier van leidinggeven ook veranderde en het team andere capaciteiten van mij vroeg. Het deed ook wat met mij. Ik ging letterlijk meetrillen met die frustraties en energieverliezen. Het maakte mij minder effectief als leidinggevende.

Daar wilde ik meer over weten!

Wat maakt dat het ene team moeiteloos veranderingen omarmt, samen de schouders eronder zet, resultaten halen en wat maakt dat andere teams volledig opbranden en sluimerende conflicten blijven houden? Wat vraagt dat van leidinggevenden?

Ik ontdekte mijn werkelijke passie en drive; teamdynamiek! 

Systeemdenken, deep democracy, verandervermogen en organisatiepsychologie. Deze combinatie van kennis en ervaring maakt dat ik leidinggevenden en teams verder kan helpen in hun next level van samenwerken.

Het laatste jaar specialiseer ik mij in het groepsdynamisch proceswerk volgens het gedachtengoed van de Theory of Human Living Systems met Yvonne Agazarian als grondlegger. Ook hierin wordt een groep als geheel gezien. In deze opleiding leer ik te doorgronden (door het zelf te voelen en mee te maken) hoe het gedrag van de groep jezelf als individu beïnvloedt. Tegelijkertijd leer ik hoe je zo kan interveniëren dat het past bij de fase van ontwikkeling en de samenwerking met sprongen vooruit gaat. In 2024 rond ik de opleiding rond de SIM (System Intervention Method) aanpak af en ben ik ST!R geregistreerd.

Mijn fascinatie voor processen in teams ben ik verder gaan onderzoeken in verschillende opleidingen waarin het functioneren van individuen en groepen centraal staan. De wetenschappelijke inzichten vanuit verandermanagement en organisatiepsychologie  (Master MCC) maakt dat ik weet hoe persoonlijke motivatie mechanismen werken en wat je in structuren en processen helder moet hebben in de voorwaardelijke sfeer. Het systemisch kijken naar deze samenhang helpt mij omdat het duidelijk maakt hoe zaken c.q. problemen elkaar in stand houden. Ook heb ik helder voor ogen welke interventies op persoonlijk, team en organisatieniveau mogelijk zijn.

Daarnaast raakte ik enkele jaren geleden geïnspireerd door het gedachtengoed van Deep Democracy van Myrna Lewis. Deze antropologische kijk op groepen en culturen verrijkte mijn inzichten op het duiden van invloed, gewoontes, relaties en het omgaan met problemen. Het sluit haarfijn aan op mijn visie op teams; de wijsheid voor oplossingen en besluiten is altijd in de groep aanwezig. Mijn innerlijke waarde en kijk op teams is dat elke groep in staat is zijn eigen issues op te lossen, mits men met elkaar in verbinding is.

In alle jaren als leidinggevende heb ik veel opleidingen gehad in de Transactionele Analyse en in basisprincipes van de NLP. Dit is ook de basis geweest in mijn coachingsopleidingen: coach, teamcoach en conflictcoach. TA en NLP helpt om je instinctieve gedragspatronen en gewoontes te analyseren.