SIM: Systeem Interventie Methode

Een krachtige basis!

Afgelopen jaren heb ik vele opleidingen doorlopen; veranderkunde met organisatiepsychologie, diverse coach-opleidingen met de Transactionele Analyse en NLP. Daarna volgde Deep Democracy I t/m IV. Als interventionist kwam ik in vele hoedanigheden op plekken met teams en gedoe.

Tot ik in contact kwam met het gedachtengoed Human Living Systems van Y. Agazarian. Daar heb ik groepsproceswerk lijfelijk ondervonden. Dat is het doorvoelen en doorgronden van de teamfasen.  Jobbeke de Jong is de vertaler van het gedachtengoed en heeft SIM ontwikkeld. SIM: Systeem Interventie Methode.

“Als je met een team via de samenwerking resultaten moet halen, dan helpt het niet dat je van de groep als geheel dezelfde kwaliteiten en volwassenheid verwacht als van elk van de individuele leden. Een groep is een ander en complex mechanisme"

(J. de Jong- Competentie mensen, competente teams & Beheers je!)

Wat is SIM?

Daar waar veel samenwerkingen op stagneren, is het feit dat groepen geen grote verschillen kunnen integreren. We roepen vaak: iedereen is verschillend! Maar hoe deal je dan als team met die verschillen in gevoelens, gedachtes, meningen, polarisaties en alles wat men van elkaar kan vinden?

In mijn aanpak werk ik met de SIM. De huidige belemmerende patronen en dynamieken hebben een oorsprong vanuit de logica dat het een oplossing is voor iets waar niemand zich van bewust is. Je kan het zien in de interactie van alle leden van het team; niet goed luisteren, voorstel op voorstel opperen, geen besluiten nemen, veel spreektijd pakken, of juist helemaal je mond houden. Als interventionist richt ik mij op het helder krijgen van onderliggende patronen en dynamieken. Die bewustwording ligt aan de basis van de volgende stap: hoe nu verder?

SIM = bouwen met nieuw gedrag

Nieuwe competenties op teamniveau zijn dan nodig om effectieve interactiepatronen te ontwikkelen. Helder krijgen waarom je samen als team bestaat, wat je samen belangrijk vindt, wat je doet als team. Richting geven aan taken, rollen en waarvoor je elkaar nodig hebt. Helderheid in het team brengen wie welke bijdrage wanneer levert, scheelt heel veel gedoe. Soms kost dit even tijd, maar het zijn de randvoorwaarden van de inrichting van jullie systeem om samen goed werk te leveren.

De SIM werkt ook aan de “softe” skills van jullie team; de teamvaardigheden om duurzaam met elkaar effectief samen te werken. Hoe reageren we op elkaar, wat zijn daarin patronen in het overleg of binnen het team? Het is oefenen, oefenen en oefenen. Fouten mogen maken om in te zien hoe snel oude gedragingen je bij de kraag vatten. Inzien wat helpt en wat niet helpt om effectief te zijn naar het taakdoel. Het samen oefenen zorgt voor een nieuwe cultuur in het team.

Frustraties en afleidingen effectief inzetten

Teams die verder groeien, worden uitgedaagd dat wat zo voelbaar is in het lijf, ook in te brengen;

  • ‘ik voel dat ik afdwaal’,
  • ‘ik voel een enorme frustratie opkomen’,
  • ‘ik voel dat ik sneller wil’

Dit kan als alle leden van het team niet meer de neiging hebben alles persoonlijk te nemen. Ze leren dit te zien als informatie wat niet specifiek bij die persoon hoort en representeert dat er iets in de groep aanwezig is wat op tafel moet komen. Een verschil laat zich horen en dan gezamenlijk gaan onderzoeken of dit functioneel is ten aanzien van het taakdoel.

Met SIM leren teams omgaan met verschillen. Het onderzoekt waar de overeenkomsten zijn om zo het verschil te kunnen integreren als het functioneel is om doelen te halen.

Leidinggeven en gedoe

Leidinggevenden hebben een aparte bijdrage aan het team. Ze worden verantwoordelijk gesteld voor het welbevinden en behaalde resultaten van het geheel. Ze voelen dan een appèl om alles op te lossen voor het team maar ook om de onderlinge relatie goed te houden. Ze schieten dan ook in eigen scripten, patronen en gaan heel hard werken. Hiermee ontstaat er een dynamiek die zichzelf in stand houdt. Beide groeien niet verder en is er stagnatie van de status quo.

Dit wordt hen vaak aangerekend. Als er gedoe is, voelt de leidinggevende dat als een kwetsbare plek. Nog een reden te meer om met SIM te leren dat het niet persoonlijk is, maar een gevolg van de huidige dynamiek.

Naast het begeleiden van het gehele systeem kies ik vaak voor aparte sessies met de leidinggevenden en/of MT van het systeem. Wat vraagt het systeem aan leiderschap om te komen tot effectieve resultaten, wat is er nodig om die plek te krijgen en wat draagt daarin wel bij en wat juist niet?

Verschil Deep Democracy en SIM

Soms wordt er wel eens aan mij gevraagd wat het verschil is met de methodes vanuit Deep Democracy. In mijn ogen vullen ze elkaar prima aan. Met DD kan je op een snelle manier het verschil in opinies, gedachten en meningen in beeld brengen. Het zorgt voor een inclusieve en gedragen manier van besluiten nemen. SIM is de vaardigheid om vanuit gezamenlijkheid het verschil te integreren, het niet persoonlijk te nemen en vooral vanuit gezamenlijke taakgerichtheid effectief samen te werken. Kortom; DD is een methodiek om zaken snel te verhelderen en SIM zijn de teamvaardigheden om tot effectief teamgedrag te komen.

Het vraagt vertrouwen en commitment vanuit het hele team dat ik dit doe vanuit een neutrale plek, om meerzijdig partijdig te kunnen zijn en met milde blik blijf kijken waar de huidige status quo een goede oplossing voor is.